Susunan Acara Lamaran Pernikahan

Susunan Acara Lamaran Pernikahan

Pernikahan sebagai salah satunya peristiwa Berbahagia yang paling ditunggukan untuk calon pengantin atau untuk keluarga dari tiap-tiap calon mempelai. Tapi saat sebelum pernikahan berjalan ada satu perihal yang harus dan jangan terlewati yakni lamaran.

Menjadi budaya yang mendarah daging untuk semua warga di mana saja saat sebelum upacara pernikahan dilaksanakan jadwal lamaran lebih dulu untuk memperoleh persetujuan atas pernikahan itu.

Susunan Acara Lamaran Pernikahan

Tidak lucu kan mendadak ada yang menikah tanpa lamaran lebih dulu. Karena di sini lamaran dapat disimpulkan sebagai proses menyunting dari faksi lelaki dan proses memperoleh jawaban dari faksi yang dilamar yakni faksi wanita.

Jadi lamaran sebagai jadwal harus saat sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan. Disamping itu peranan lamaran sebagai pengesahan dari faksi lelaki melamar atau menyunting faksi wanita. Acara lamaran mempunyai tujuan untuk menghadapkan ke-2 keluarga baik dari faksi lelaki dan wanita dan gelaran bersilahturahmi.

Bila Anda sekarang ini dalam kurun waktu dekat akan lakukan acara lamaran dan kebingungan pikirkan formasi acaranya seperti apakah karena itu Anda perlu memerhatikan 9 formasi untuk acara lamaran pernikahan versus Perhatikan.com berikut:

1. Kehadiran Keluarga Calon Mempelai Lelaki

Untuk rangkaian acara lamaran yang pertama kalinya harus dilaksanakan ialah keluarga dan calon mempelai lelaki tiba ke rumah calon mempelai wanita. Calon mempelai lelaki tiba dan keluarga besar dan umumnya ditemani kelompok seperti tetangga dan famili bawa seserahan untuk melamar calon mempelai wanita.

Dari faksi keluarga mempelai wanita akan menyongsong dengan hangat kehadiran kelompok dari calon mempelai lelaki. Kemudian kelompok dari calon mempelai lelaki akan dipersilakan masuk di tempat di mana acara lamaran akan berjalan.

2. Pembukaan Lamaran

Acara pembukaan lamaran ini umumnya akan dipegang oleh MC. Untuk MC umumnya diputuskan dari keluarga calon mempelai wanita atau siapa yang dipilih oleh keluarga calon mempelai wanita.

MC pertama kali akan menyongsong kehadiran kelompok calon mempelai lelaki dengan menyampaikan selamat tiba. Semestinya MC secara umum yang seterusnya dilaksanakan sesudah menyongsong kehadiran kelompok calon mempelai lelaki ialah membacakan daftar acara.

Kemudian MC akan bertanya tujuan dan maksud dari kelompok calon mempelai lelaki dan mempersilakannya untuk menjawab.

3. Pengutaraan Tujuan dan Arah Kehadiran Kelompok

Pengutaraan tujuan dan maksud atas kehadiran kelompok keluarga dari calon mempelai lelaki ini dapat disebutkan sebagai pokok dari acara lamaran. Salah satunya perwakilan dari keluarga calon mempelai lelaki akan sampaikan lamarannya pada pihak calon mempelai wanita. Kemudian langsung akan bertanya kesediaan dari keluarga calon mempelai wanita untuk menikahkan putra putrinya.

4. Pemberian Jawaban dari Calon Mempelai Wanita

Pada sesion ini MC akan mempersilakan perwakilan dari faksi calon mempelai wanita memberi jawaban atas lamaran dari calon mempelai lelaki. Perwakilan dari faksi calon mempelai wanita akan menyongsong baik lamaran dari calon mempelai lelaki.

5. Penyerahan Seserahan

Sesudah lamaran dari calon mempelai lelaki sah diterima oleh calon mempelai wanita karena itu jadwal setelah itu penyerahan seserahan ke keluarga calon mempelai wanita. Seserahan bisa juga disimpulkan secara simbolis seperti melambangkan mengenai kesungguhan dari faksi pelamar.

6. Berganti cincin

Acara ganti cincin umumnya cuma untuk simbolis dan tidak wajib buat dilaksanakan pada tingkatan tahapan lamaran. Jika ada prosesinya umumnya dilaksanakan dengan penempatan cincin oleh ibu dari calon mempelai lelaki ke calon mempelai wanita. Diteruskan dengan penempatan cincin oleh ibu dari calon mempelai wanita ke calon mempelai lelaki.

7. Perjumpaan Antar Keluarga dari Calon Mempelai

Untuk sesion yang ini dapat dipandang seperti sesion rileks seperti jadwal ramah tamah antar keluarga. Masing-masing keluarga calon mempelai mengenalkan diri satu demi satu untuk menambahkan keakraban antar keluarga. Tujuan dari sesion ini juga untuk memperkuat jalinan dan keakraban antar keluarga dengan perjumpaan dan bercakap-cakap.

8. Penutupan

Semestinya jadwal agenda secara umum sesion penutupan ini sebagai ujung dari acara lamaran yang sudah dilakukan oleh calon mempelai lelaki. Pada sesion ini dilaksanakan penutupan acara dan pembacaan doa untuk kelancaran pernikahan yang bakal berjalan.

Kemudian akan diteruskan dengan sesion photo bersama-sama dan faksi calon mempelai wanita akan mempersilakan kelompok dan keluarga dari calon mempelai lelaki untuk makan bersama.

9. Balasan dari Faksi Mempelai Wanita

Sesudah semua sesion usai dilaksanakan dimulai dari pembukaan sampai penutupan karena itu sesion yang paling akhir dilaksanakan ialah keluarga dari calon mempelai wanita akan memberikan balasan seserahan ke keluarga calon mempelai lelaki. Proses lamaran juga dapat disebutkan usai dengan terlaksananya semua sesion.

Untuk rekomendasi Hadiah Anniversary terbaik, bisa anda dapatkan disini.